‘Het is hier niet geitenwollensokken saai’

  • Home
  • Nieuws
  • ‘Het is hier niet geitenwollensokken saai’
Onderschrift

‘Het is hier niet geitenwollensokken saai’

 

GEMEENTE WOENSDRECHT - Sinds 2011 is er in de gemeente Woensdrecht een Wmo Adviesraad. In al die jaren heeft de raad al diverse adviezen aan het College gegeven, maar wat doet die raad met vrijwilligers nu precies? Dat kunnen de meest recente leden Miranda Kouters, Angela Schuurbiers en Irmgard Schroeijers heel goed vertellen. 

In het voorjaar van 2022 traden Miranda, Angela en Irmgard tot de Wmo Adviesraad toe. De Wmo Adviesraad is een onafhankelijke adviesraad, die het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies mag geven. Deze adviezen hadden in eerste instantie vooral betrekking op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar omvatten nu eigenlijk het gehele Sociale Domein. Dit Sociale Domein heeft de interesse van de drie dames getrokken, niet alleen werkgerelateerd, maar ook als inwoners van de gemeente Woensdrecht. “Ik heb gesolliciteerd op een vacature voor de raad, omdat ik zelf werk als ontwikkelcoach in de gemeente Nissewaard en ook veel met de Wmo bezig ben. Een betere vertaalslag in het beleid richting burger is wenselijk. Hoe kun je beleidsstukken zo vertalen, dat mensen het begrijpen? Die vertaalslag proberen we mede mogelijk te maken.” 

Gelijkwaardig

Miranda zag de vacature in de Woensdrechtse Bode staan en wilde het in eerste instantie gewoon proberen. “Ik wilde ook graag iets betekenen voor mijn eigen dorp. Ik heb altijd gewerkt in de zorg en het sociaal domein is mij niet onbekend. En dat geldt eigenlijk voor iedereen binnen de raad. Er is veel diversiteit in de achtergronden van de mensen, waardoor we verschillende invalshoeken kunnen laten zien. Dat maakt de raad mooi en divers.” Volgens Irmgard is iedereen in de raad gelijkwaardig aan elkaar. “Er zijn geen barrières en we kunnen zeggen wat we willen zeggen. Ondanks dat we de ‘jonkies’ in de raad zijn, wordt er echt naar ons geluisterd.”  Wat ook een voordeel is, is dat alle leden in de Wmo adviesraad gewone burgers zijn, die wonen in de gemeente en ook gewoon op de werkvloer actief zijn, meestal met een link naar het sociale domein. Irmgard: “Daardoor weet je ook hoe het echt werkt en kun je van toegevoegde waarde zijn. Als lid van de raad hoor en zie je waar de beslissingen genomen worden, maar kun je ook meedenken in het proces en het benaderbaar maken.” 

Niet saai

De leden van de Wmo Adviesraad kijken bij de advisering op beleidsgebied niet naar het individu, maar naar alle mensen. “We kunnen een individuele zaak wel als voorbeeld nemen, zeker als het meerdere mensen treft. Dan kan het individu het signaal zijn dat er iets meer speelt”, aldus Miranda. Volgens Angela is het lezen van beleidsstukken en het adviseren hierbij zeker niet saai te noemen. “Het oogt wellicht saai, maar je kunt alles met elkaar bespreken, om het weer levendig te maken. Het is zeker niet geitenwollensokken saai.” De drie dames vinden de raad erg leuk: “Er zijn goede contacten met de ambtenaren die de beleidsstukken schrijven. Aan de voorkant kunnen en mogen we als raad meedenken en dat zien we ook terug in de beleidsstukken. We worden echt gehoord en wij luisteren ook zelf, want iedereen mag ons benaderen. Meestal verdiep je je pas in zorg als je hulp nodig hebt. Dan is het fijn dat wij er zijn.” www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl

Share our website